Kontakt
Alternativni modeli nabave d.o.o.
Ante Kovačića 24, 51 000 Rijeka
OIB: 61135946823
MBS: 4905610
IBAN: HR1324020061100872582

Odgovorna osoba: dr.sc. Damir Juričić, direktor
info@amn.hr
damir.juricic@amn.hr