Licencije
Proizvodi 4budget bit će raspoloživi korisnicima od 1. rujna 2024. godine. Ovdje možete iskazati interes za kupnjom licencija. Svim zainteresiranim budućim korisnicima koji do 15. kolovoza 2024. godine iskažu interes za kupnju licencije bit će odobren popust od 10%.

Cijene godišnjih licencija (bez PDV-a)


4budget – Proračun 380 EUR
4budget – Komunalna društva 380 EUR
4budget – Komercijalna namjena 800 EUR

Zainteresiran(a) sam za licenciju (ponuđene opcije)